Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7958
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Cát đá Việt sàng rửa sạch
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Phan, Quốc Trung
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá tình hình lợi nhuận và các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần cát đá việt sàng rửa sạch, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7958
ISSN: B1502444
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.