Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/797
Title: Đề án 1726 - Sau một năm triển khai thực hiện
Authors: Phạm, Xuân Hòe
Keywords: Đề án 1726
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.48-52
Abstract: Ngày 05/06/2016 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là DA1726). Có thể khẳng định những định hướng, quan điểm chỉ đạo các giải pháp DA1726 của Thủ Tướng Chính phủ là rất sát với thực tiễn. Bằng nhiều biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện từ Chính phủ, các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt từ NHNN - đơn vị chủ trì triển khai thực hiện, DA1726 đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức tích cực.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/797
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.