Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79762
Nhan đề: Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Dương, Trung Ý
Từ khoá: Toàn quốc kháng chiến
Bài học
Xây dựng
Bảo vệ tổ quốc
Hiện nay
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.14-20
Tóm tắt: Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với quyết tâm sắt đá, bản lĩnh kiên cường, toàn thể dân tộc Việt Nam đã anh dũng bước vào cuộc chiến đấu oanh liệt, mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Sự kiện toàn quốc kháng chiến năm 1946 đã trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường và khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam, để lại nhiều bài học lịch sử quý giá đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79762
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.