Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7977
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng đậu bắp xanh tại hợp tác xã rau an toàn Thành Lợi
Authors: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Nguyễn, Thị Kiều Uyên
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng đậu bắp xanh tại HTX rau an toàn Thành Lợi, qua đó đề xuất các giải pháp để ổn định và tăng thu nhập cho nông hộ trồng đậu bắp tại HTX rau an toàn Thành Lợi trong thời gian tới.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7977
ISSN: B1502555
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.