Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79771
Nhan đề: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán số 06
Tác giả: Bộ Tài chính
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79771
Bộ sưu tập: (TCC) Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn20.87 MBAdobe PDF
_file_
  Giới hạn truy cập
Mục lục325.29 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.