Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79779
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ 19 đén thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông vận tải
Thế kỷ 19
Thế kỷ 21
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.53-58
Abstract: Bài báo viết nêu lên những sự kiện về cây cầu đã được các chuyên gia xây dựng xác định là cây cầu ngành được các kỷ lục về kết cấu chuỗi nhịp chính sông lớn nhất 8 nhịp kết cấu bê tông, được đúc hẫng liên tục dài 990m chịu được động đất cấp 8.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79779
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.