Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7979
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Ô tô Quốc Việt Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2015- 2017 và tháng 6 đầu năm 2018. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính của công ty. Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty trong tương lai.
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7979
ISSN: C1600176
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.