Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7981
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành gạch không nung tại công ty cổ phần cảng Bình Minh
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Huỳnh, Ngọc Ánh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch không nung tại Công ty cổ phần Cảng Bình Minh. Phân tích biến động giá thành sản phẩm theo các khoản mục chi phí tại Công ty cổ phần Cảng Bình Minh. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cảng Bình Minh
Mô tả: 116 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7981
ISSN: B1502005
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.