Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7987
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Trần, Thị Bích Duyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Cần Thơ. Xác định các nhóm nhân tố liên quan đến công việc ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Cần Thơ. Đồng thời xác định mối liên hệ giữa tính cách của đáp viên và nhận thức của họ về các nhân tố liên quan đến công việc. Đề xuất các giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Cần Thơ.
Description: 130 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7987
ISSN: B1510271
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.