Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/798
Title: Nỗ lực hiện thực hóa " Ước mơ tàu 67", còn gập ghềnh chính sách
Authors: Xuân Thu
Keywords: Tàu biển
Hiện thực hóa
Chính sách tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.25-27
Abstract: Với mong muốn hình thành nên những đội tàu lớn hiện đại ra khơi bám biển ở những vùng biển xa, nhằm quản lý, khai thác góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương Việt Nam, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Nghị định 67/2014/NĐ-CP(Nghị định 67) đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, với những vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai tại các địa phương trên cả nước, Nghị định 67 đang bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục để thực hiện hóa một chính sách ưu việt vào cuộc sống.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/798
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.