Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/799
Title: Công tác phòng, chống khủng bố, chống tài trợ khủng bố trong ngành ngân hàng - yêu cầu quan trọng và cấp bách
Authors: Nguyễn, Văn Ngọc
Keywords: Ngân hàng
Tài trợ khủng bố
Công tác phòng và chống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.53-56
Abstract: Bài viết nói về: Sự cần thiết thực hiện các biện pháp phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) ; Biện pháp phòng, chống TTKB theo quy định của pháp luật Việt Nam; Một số khó khăn trong phòng, chống TTKB; Trách nhiệm của Thủ tưởng các đơn vị trong ngành Ngân hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/799
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.