Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7993
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến đến ý định quay lại của khách du lịch tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Phan, Thị Huỳnh Như
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động du lịch tại thành phố Cần Thơ; Phân tích ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến đến ý định quay lại của du khách tại Thành phố Cần Thơ; Đề xuất giải pháp để nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch tại thành phố Cần Thơ góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch và đáp ứng nhu cầu của du khách.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7993
ISSN: B1503791
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.