Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7995
Title: Quyết định lựa chọn giữa cửa hàng thức ăn nhanh và cửa hàng thức ăn truyền thống của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Dương, Thị Thúy Trinh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mô tả thị trường dịch vụ ăn uống truyền thống và hiện đại ở thành phố Cần Thơ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm ăn uống là cửa hàng thức ăn nhanh hay cửa hàng thức ăn truyền thống của người tiêu dùng tại quận Ninh kiều thành phố Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp giúp các cửa hàng thức ăn nhanh và các cửa hàng thức ăn truyền thống thu hút được khách hàng.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7995
ISSN: B1507826
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.