Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7996
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học của học sinh Trung học phổ thông Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Lê, Tuấn Anh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng chọn trường đại học của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh. Đề xuất các giải pháp nâng cao tính phù hợp cho lựa chọn trường Đại học của học sinh THPT và giải pháp giúp cho các trường Đại học để thu hút học sinh trong tương lai.
Description: 91 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7996
ISSN: B1503727
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.