Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8001
Title: Khảo sát hiện trạng và cơ cấu nuôi trồng thủy sản trên vùng nuôi artemia-muối tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Trọng Khem
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018 tại 3 hợp tác xã của huyện Hoà Bình – Bạc Liêu để khảo sát hiện trạng và cơ cấu nuôi trồng thuỷ sản trên vùng Artemia – muối thông qua việc khảo sát 46 hộ nuôi Artemia. Kết quả điều tra cho thấy vào mùa khô 100% hộ nuôi áp dụng mô hình nuôi Artemia đơn từ 1 đến 2 chu kỳ để thu trứng là chủ yếu với diện tích nuôi trung bình mỗi hộ là 2 ha. Kết quả khảo sát cũng cho thấy năm nay thời tiết khá thuận lợi so với năm 2017 nên năng suất tăng lên gần gấp đôi và chi phí sản xuất cũng giảm đi so với năm trước. Lợi nhuận từ nuôi Artemia năm nay khá cao, trung bình 112,2 triệu đồng/hộ với tỷ suất lợi nhuận 2,33 lần nên người nuôi có lãi cao. Vào mùa mưa, đa số người dân lựa chọn hình thức nuôi quảng canh với các đối tượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển và cá kèo trên khoảng nửa diện tích.Lợi nhuận thu được từ các đối tượng nuôi nằm trong khoảng từ 7,69 – 29,72 triệu/vụ với tỷ suất lợi nhuận 0,57 – 1,33 lần. Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dân còn rất nhiều khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là thiếu vốn đầu tư và thiếu sự liên kết với thị trường, đầu ra bấp bênh và thiếu nguồn nhân lực trẻ. Chính quyền địa phương cần phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ vay vốn đầu tư, bên cạnh đó phải hỗ trợ và liên kết với thị trường để đảm bảo đầu ra sản phẩm cho người dân.
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8001
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
525.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.