Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/800
Title: Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017: Ổn định và tăng trưởng
Authors: Tô, Duy Lâm
Keywords: Ngân hàng
Thành phố Hồ Chí Minh
Ổn định và tăng trưởng
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.92-94
Abstract: Trong năm 2017, nền kinh tế nước ta nói chung và địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng đạt được những kết quả ấn tượng trong tăng trưởng và phát triển. Cùng với tất cả các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, hoạt động của ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bài viết nói lên về hai vấn đề cụ thể : Những kết quả đạt được; Định hướng nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/800
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_12.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.