Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/800
Nhan đề: Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017: Ổn định và tăng trưởng
Tác giả: Tô, Duy Lâm
Từ khoá: Ngân hàng
Thành phố Hồ Chí Minh
Ổn định và tăng trưởng
Năm 2017
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.92-94
Tóm tắt: Trong năm 2017, nền kinh tế nước ta nói chung và địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng đạt được những kết quả ấn tượng trong tăng trưởng và phát triển. Cùng với tất cả các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, hoạt động của ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bài viết nói lên về hai vấn đề cụ thể : Những kết quả đạt được; Định hướng nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/800
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_12.09 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.