Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Duy Lâm
dc.date.accessioned2018-04-18T03:33:03Z-
dc.date.available2018-04-18T03:33:03Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0866-7462
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/800-
dc.description.abstractTrong năm 2017, nền kinh tế nước ta nói chung và địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng đạt được những kết quả ấn tượng trong tăng trưởng và phát triển. Cùng với tất cả các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, hoạt động của ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bài viết nói lên về hai vấn đề cụ thể : Những kết quả đạt được; Định hướng nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.92-94
dc.subjectNgân hàngvi_VN
dc.subjectThành phố Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectỔn định và tăng trưởngvi_VN
dc.subjectNăm 2017vi_VN
dc.titleHoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017: Ổn định và tăng trưởngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_12.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.