Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8016
Title: Một số vấn đề trong vận hành, bảo trì nhà và công trình
Authors: Nguyễn, Bá Kế
Keywords: Hệ thống vận hành nhà
Dịch vụ sửa chữa và bảo trì nhà
Dịch vụ sửa chữa và bảo trì công trình
Bảo trì phòng ngừa
Định kỳ kiểm tra nhà hiện hữu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.46-48
Abstract: Nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu chính của công tác vận hành và bảo trì nhà và công trình được liệt kê để làm cơ sở cho các dịch vụ có liên quan. Do đây là loại dịch vụ kỹ thuật còn mới ở nước ta nên trong bài báo kiến nghị sớm ban hành các tài liệu tiêu chuẩn cũng như chăm lo việc đào tạo và xây dựng lực lượng chuyên nghiệp như kinh nghiệm của nhiều nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8016
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.