Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/801
Title: Kinh tế vĩ mô 2017 - 2018: ấn tượng và niềm tin
Authors: Cấn, Văn Lực
Keywords: Kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.11-14
Abstract: Bài viết nói về: Điểm nhấn ấn tượng của bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2017; Nhận diện một số khó khăn, thách thức; Chào năm 2018 với niềm tin chất lượng và bền vững hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/801
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.