Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/801
Nhan đề: Kinh tế vĩ mô 2017 - 2018: ấn tượng và niềm tin
Tác giả: Cấn, Văn Lực
Từ khoá: Kinh tế vĩ mô
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.11-14
Tóm tắt: Bài viết nói về: Điểm nhấn ấn tượng của bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2017; Nhận diện một số khó khăn, thách thức; Chào năm 2018 với niềm tin chất lượng và bền vững hơn.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/801
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.1 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.