Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8028
Title: Mức độ hài lòng của giới trẻ về dịch vụ giao hàng tận nơi trong lĩnh vực ăn uống trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Trần, Thị Thùy Dương
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định thang đo mức độ hài lòng của giới trẻ về dịch vụ giao hàng tận nơi trong lĩnh vực ăn uống trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của giới trẻ về dịch vụ giao hàng tận nơi trong ngành ăn uống của giới trẻ tại địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong ngành ăn uống.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8028
ISSN: B1503742
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.