Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80331
Nhan đề: Ngoại thương số 31
Tác giả: Tài liệu Thông tin Kinh tế - Thương mại
Năm xuất bản: 2001
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngoại thương;
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80331
Bộ sưu tập: (TCC) Ngoại thương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn19.22 MBAdobe PDF
_file_
  Giới hạn truy cập
Mục lục344.95 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.