Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80332
Nhan đề: Ngoại thương số 32
Tác giả: Tài liệu Thông tin Kinh tế - Thương mại
Năm xuất bản: 2001
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngoại thương;
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80332
Bộ sưu tập: (TCC) Ngoại thương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn25.82 MBAdobe PDF
_file_
  Giới hạn truy cập
Mục lục372.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.