Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8033
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ huyện Châu Phú – An Giang
Tác giả: Huỳnh, Thị Kim Uyên
Nguyễn, Thị Kim Tuyền
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng thu nhập của những nông hộ trên địa bàn Huyện Châu Phú - Tỉnh An Giang. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn Huyện Châu phú - Tỉnh An Giang. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ trên địa bàn Huyện Châu phú - Tỉnh An Giang.
Mô tả: 66 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8033
ISSN: B1507608
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
948.53 kBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.