Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8037
Title: Phân tích thực trạng xuất khẩu dệt may của Việt Nam tại thị trường EU
Authors: Trần, Thu Hương
Lưu, Mỹ Thơ
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam tại thị trường EU trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2016. Đồng thời, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch của mặt hàng này, từ đó có thể đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may ra thế giới, đặc biệt là tại thị trường EU.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8037
ISSN: B1507981
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.