Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80399
Title: Những chiến công và sự hy sinh thầm lặng
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Tội phạm ma túy
Chiến công thầm lặng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.50-52,55
Abstract: Trong 24 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), lập nhiều chiến công to lớn, xứng đáng là đội quân chủ lực, xung kích đi đầu trong cuộc chiến, phòng, chống tội phạm ma túy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80399
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.