Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80399
Nhan đề: Những chiến công và sự hy sinh thầm lặng
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Tội phạm ma túy
Chiến công thầm lặng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 08 .- Tr.50-52,55
Tóm tắt: Trong 24 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), lập nhiều chiến công to lớn, xứng đáng là đội quân chủ lực, xung kích đi đầu trong cuộc chiến, phòng, chống tội phạm ma túy.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80399
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.