Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/804
Title: Ngân hàng Chính sách xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện năm 2017
Authors: NHCSXH
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội
Kết quả kinh doanh
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.45-46
Abstract: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông về chính sách đặc biệt chính sách tín dụng mới đến tất cả các tần lớp nhân dân, tranh thủ khai thác các nguồn lực, nguồn tài trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay và đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ NHCSXH.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/804
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.