Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8041
Title: Xây dựng chiến lược marketing cho hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ (SACOMBANK)
Authors: Vương, Quốc Duy
Lê, Thị Chăm Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Sacombank Chi Nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Phân tích môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi của Sacombank Chi Nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015-2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Hoạch định chiến lược và đề xuất giải pháp thực thi chiến lược marketing cho hoạt động huy động tiền gửi của Sacombank Chi Nhánh Cần Thơ đến năm 2020.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8041
ISSN: B1510267
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.