Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8048
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Kim Chung Cường Thịnh
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim Chung Cường Thịnh giai đoạn từ năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim Chung Cường Thịnh.
Mô tả: 55 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8048
ISSN: B1510242
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.