Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/805
Nhan đề: Vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Dũng
Nguyễn, Viết Đức
Từ khoá: Ngân hàng chính sách xã hội
Phát triển bền vững
Vùng Tây Bắc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.47-49
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Tây Bắc; vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc 15 năm qua và phát huy hơn nữa của vai trò Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng đến sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/805
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.45 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.