Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8060
Title: Đánh giá quy trình xuất khẩu mặt hàng xoài đông lạnh sang thị trường Hàn Quốc – Nhật Bản của công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (WEST FOOD)
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Lưu, Nguyễn Anh Thư
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu quy trình xuất khẩu mặt hàng xoài đông lạnh của công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất Khẩu Miền Tây (West Food) sang thị trường Hàn Quốc – Nhật Bản thông qua so sánh với quy trình lý thuyết, từ đó nêu được những thành công và hạn chế của quy trình. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình xuất khẩu mặt hàng xoài đông lạnh sang thị trường Hàn Quốc – Nhật Bản cho công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất Khẩu Miền Tây (West Food).
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8060
ISSN: B1507920
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.