Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8067
Title: Khảo sát ý kiến cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
Authors: Đặng, Nguyên Anh
Nguyễn, Đức Vinh
Keywords: Nhân lực chất lượng cao
Trọng dụng
VASS
Thăm dò dư luận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 1 .- Tr.3-18
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Viện Hàn lâm về chất lượng, về việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực chất lượng cao ở chính Viện Hàn lâm và các cơ quan nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8067
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_788.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.