Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8074
Title: Chỉ số tiến bộ xã hội: Cách đo lường mới về phát triển trong nghiên cứu khoa học và xã hội
Authors: Phạm, Thu Hương
Keywords: Tiến bộ xã hội
Chỉ số tiến bộ xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 1 .- Tr.33-49
Abstract: Bài viết nghiên cứu vì sao phải đo lường tiến bộ xã hội; đo lường chỉ số tiến bộ xã hội (SPI); chỉ số SPI và một số chỉ số khác; một số kết quả tính toán chỉ số SPI cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8074
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_828.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.