Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8076
Title: Quan điểm của Mahatma Gandhi về bản chất con người
Authors: Nguyễn, Thị Phương Mai
Keywords: Con người
Bản chất con người
Mahatma Gandhi
Ấn Độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 1 .- Tr.50-61
Abstract: Bài viết của Mahatma Gandhi về bản chất con người, không có sự tách biệt giữa "con người chính trị" và "con người tôn giáo", ông đã cố gắng tìm lời giải đáp và cách thức giải quyết các vấn đề hiện thực trong cuộc sống của con người, về quyền con người (đặc biệt liên quan tới vấn đề đẳng cấp) trong xã hội Ấn Độ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8076
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_728.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.