Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80771
Title: Vấn đề Hồng Kông hiện nay và tác động
Authors: Trần, Thọ Quang
Trần, Thị Thanh Tâm
Keywords: Hồng Kông
Biến động địa - chính trị
Luật An ninh quốc gia cho Hồng Kông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .-Tr.27-38
Abstract: Ngày 30/06/2020, Luật An ninh quốc gia cho Hồng Kông (gọi tắt là Luật An ninh), sau khi được Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại - Quốc hội Trung Quốc) biểu quyết thông qua, đã chính thức được đưa vào bổ sung cho Luật Cơ bản của Hồng Kông. Khi Trung Quốc ban hành văn bản luật này đã vấp phải sự công kích mạnh mẽ của các lực lượng thực hành dân chủ ở Hồng Kông, Phương Tây đã lên án mạnh mẽ và cho rằng Luật này làm lung lay nguyên tắc “một nước, hai chế độ”, “người Hồng Kông quản lý Hồng Kông” và tính độc lập tư pháp của Hồng Kông. Kể từ đó đến nay, tình hình Hồng Kông liên tục gia tăng phức tạp, tạo ra những ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, an ninh của không chỉ Hồng Kông mà cả khu vực Đông Á.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80771
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.