Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80771
Nhan đề: Vấn đề Hồng Kông hiện nay và tác động
Tác giả: Trần, Thọ Quang
Trần, Thị Thanh Tâm
Từ khoá: Hồng Kông
Biến động địa - chính trị
Luật An ninh quốc gia cho Hồng Kông
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .-Tr.27-38
Tóm tắt: Ngày 30/06/2020, Luật An ninh quốc gia cho Hồng Kông (gọi tắt là Luật An ninh), sau khi được Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại - Quốc hội Trung Quốc) biểu quyết thông qua, đã chính thức được đưa vào bổ sung cho Luật Cơ bản của Hồng Kông. Khi Trung Quốc ban hành văn bản luật này đã vấp phải sự công kích mạnh mẽ của các lực lượng thực hành dân chủ ở Hồng Kông, Phương Tây đã lên án mạnh mẽ và cho rằng Luật này làm lung lay nguyên tắc “một nước, hai chế độ”, “người Hồng Kông quản lý Hồng Kông” và tính độc lập tư pháp của Hồng Kông. Kể từ đó đến nay, tình hình Hồng Kông liên tục gia tăng phức tạp, tạo ra những ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị, an ninh của không chỉ Hồng Kông mà cả khu vực Đông Á.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80771
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.