Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80777
Title: Bệnh đậu mùa ở Trung Quốc thời Thanh và việc giới thiệu vắc - xin đậu mùa vào Trung Quốc đầu thế kỷ XIX
Authors: Lữ, Vĩ An
Keywords: Bệnh đậu mùa
Vắc - xin
Chủng ngừa
Ma Cao
Nhà Thanh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .-Tr.50-64
Abstract: Bệnh đậu mùa là một trong những dịch bệnh đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Ở Trung Quốc thời Thanh, đậu mùa là căn bệnh gây ra nỗi sợ hãi đối với người Mãn và tác động đến nhiều mặt của đời sống chính trị - xã hội. Vào năm 1796, bác sĩ người Anh Edward Jenner đã khám phá ra vắc - xin đậu mùa và áp dụng kỹ thuật chủng ngừa mới để ngăn chặn đậu mùa. Ngay sau đó, một chiến dịch y tế được biết tới là hải trình Balmis nhằm giới thiệu vắc - xin và kỹ thuật tiêm chủng đậu mùa trên phạm vi thế giới đã được đội ngũ của bác sĩ Balmis thực hiện. Vắc - xin đậu mùa cũng được du nhập vào Ma Cao và Quảng Châu năm 1805. Bài viết này tìm hiểu về tình hình và tác động của bệnh đậu mùa đối với xã hội Trung Quốc thời Thanh, đồng thời, đề cập đến các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này ở Trung Quốc thời cổ. Sau đó, bài viết trình bày quá trình vắc - xin được du nhập và phổ biến ở Trung Quốc đầu thế kỷ XIX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80777
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.