Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8078
Title: Văn hóa làng và nhân cách người Việt
Authors: Thu Hà
Keywords: Văn hóa làng
Nhân cách người Việt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 1 .- Tr.74-76
Abstract: Cuốn sách Văn hóa làng và nhân cách người Việt do tác giả Nguyễn Đắc Hưng biên soạn đã đem đến một cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn về những giá trị của văn hóa làng, những mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhân cách con người Việt Nam và nhấn mạnh thêm định hướng phát triển văn hóa và nhân cách con người Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8078
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_231.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.