Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80783
Title: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á từ năm 2017 đến nay
Authors: Nguyễn, Minh Hồng
Keywords: Trung Quốc
Đông Nam Á
Chính sách đối ngoại
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .-Tr.65-79
Abstract: Trong cục diện chính trị châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc là một chủ thể đóng vai trò quan trọng. Sau hơn 40 năm cải cách, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Điều này tất yếu dẫn tới những thay đổi trong tư duy và chính sách đối ngoại của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhất là khi sự phát triển kinh tế đã thúc đẩy gia tăng sức mạnh quốc gia. Tùy từng giai đoạn, tùy vào những biến động của tình hình quốc tế, khu vực cũng như tình hình trong nước mà chính sách đối ngoại của Trung Quốc có những điều chỉnh nhất định. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng lần thứ XIX, Trung Quốc có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại đối với các nước láng giềng, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, mục đích của bài viết này là trình bày những cơ sở hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc, từ đó làm rõ chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, trên cơ sở đó đưa ra những ứng đối của các nước Đông Nam Á.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80783
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.