Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8096
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển thủy sản đường biên giới tuyến Trung Quốc của công ty cổ phần Thái Minh chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Đặng, Thế Vinh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng dịch vụ vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc của công ty cổ phần Thái Minh chi nhánh Cần Thơ. Đánh giá hiệu quả dịch vụ vận chuyển thủy sản tuyến Trung Quốc của công ty cổ phần Thái Minh chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội và đối phó với khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8096
ISSN: B1507929
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.