Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/809
Nhan đề: Những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2017
Tác giả: CĐNHVN
Từ khoá: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
Hoạt động kiểm tra
Năm 2017
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.58-59
Tóm tắt: Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ công đoàn các cấp, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra trình Ban chấp hành, Ban thường vụ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/809
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.