Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8113
Title: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm làm việc của người lao động trường hợp: Thị trường lao động tại Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Nguyễn, Hoàng Khang
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm làm việc của người lao động: trường hợp thị trường Cần Thơ, để xác định những điểm tích cực, tồn tại hạn chế của thị trường này. Đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút nguồn lao động có tay nghề, qua đào tạo, có trình độ cao để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8113
ISSN: B1507629
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.