Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8119
Title: Phân tích thực trạng kinh doanh của ngân hàng SHB chi nhánh Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Ái Kết
Trần, Thanh Mai
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng KDNH của Ngân hàng SHB chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ này của Ngân hàng
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8119
ISSN: B1502080
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
875.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.