Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8137
Title: Nghiên cứu phương pháp xác định lực căng cáp có kể đến ảnh hưởng của độ chùng và độ cứng chống uốn bằng cách đo dao động
Authors: Trần, Bá Cảnh
Nguyễn, Mai Chí Trung
Keywords: Cáp căng
Lực căng
Độ chùng
Độ cứng chống uốn
Tần số tự nhiên
ABSTRACT
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.62-65
Abstract: Trong công tác kiểm tra, thẩm định kết cấu cầu dây văng, xác định lực căng cáp luôn là một trong những yêu cầu trước tiên. Lực căng cáp có thể được xác định gián tiếp thông qua mối quan hệ với tần số tự nhiên của cáp được đo ngoài hiện trường. Tuy nhiên việc đo tần số tự nhiên thường mắc phải những sai số nhất định nên dẫn đến lực căng cáp ứng với tần số tự nhiên được đo không hội tụ về giá trị lực căng thực trong cáp. Trong bài báo này, từ phương trình tiệm cận số bước sóng có kể đến ảnh hưởng đồng thời của độ chùng và độ cứng chống uốn của cáp, lực căng thực trong cáp sẽ được xác định bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Tính hiệu quả và độ chính xác của phương pháp đưa ra được kiểm chứng đối với trường hợp cầu dây văng Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý ở Đà Nẵng, sử dụng bộ dữ liệu đo dao động cáp tại hiện trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8137
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.