Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81430
Title: Nghiên cứu công nghệ luyện thép mác 30 CrMnSi từ sắt xốp bằng lò điện cảm ứng = Study technology on melting a 30CrMnSI steel from the sponge Iron in induction furnace.
Authors: Trần, Công Thức
Trần, Danh Vũ
Phạm, Thế Hùng
Lê, Nhật Bằng
Tạ, Thị Yến
Đinh, Duy Phương
Phạm, Sỹ Liên
Nguyễn, Trung Kiên
Hoàng, Thị Kim Dung
Keywords: Sắt xốp
Thép 30CrMnSi
Lò điện cảm ứng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí;Số 8 .- Tr.45-49
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu công nghệ luyện mác thép 30CrMnSi từ nguyên liệu sắt xốp bằng lò điện cảm ứng, với tỷ lệ nguyên liệu 30% sắt xốp phù hợp điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81430
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
987.3 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.