Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81449
Title: Thị trường công trình xanh ở Việt Nam từ lấy đà đến cất cánh
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Thị trường công trình xanh
Việt Nam
Lấy đà
Cất cánh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 631 .- Tr.22-24
Abstract: Để thực hiện một dự án công trình xanh vẫn tuân theo quy trình của các dự án xây dựng thông thường, tuy nhiên sẽ có những yêu cầu riêng biệt liên quan đến việc sử dụng năng lượng, giảm phát thải ra môi trường và đặc biệt là nâng cao chất lượng sống bên trong công trình. Qua một thời gian triển khai một số dự án liên quan đến các chứng nhận LEED, LOTUS, EDGE. Chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc triển khai một số dự án công trình xanh hiện nay ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81449
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.