Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8145
Title: Đánh giá năng lực du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Năng lực du lịch
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 6 .- Tr.37-39
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là một điểm du lịch có lượng du khách đến nhiều nhất nước. Tuy nhiên, TP.HCM cũng đối mặt với những thách thức cạnh tranh từ trong nước và khu vực, những tồn tại và hạn chế về môi trường và xã hội, gây ra những ảnh hưởng nhất định đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của du lịch thành phố. Vì vậy. việc xác định các yếu tố cốt lõi NLCT làm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển du lịch và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành Du lịch là cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8145
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.