Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81547
Title: Kinh tế Trung Quốc năm 2021 và những thách thức trong năm 2022
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Kinh tế Trung Quốc
Thách thức tăng trưởng
Vỡ nợ
Khủng hoảng
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.15-25
Abstract: Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2021, tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế nước này đang mất đà tăng trưởng nhanh chóng. Quan trọng hơn, nhiều khó khăn và rủi ro lại xuất hiện dồn dập trong những tháng cuối năm gây lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế trong năm 2022. Bài viết này nhìn lại động thái tăng trưởng, những vấn đề và khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 và xem xét, phân tích những thách thức mà nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải đối mặt trong năm 2022. Cuối cùng, bài viết đi đến một số nhận định cơ bản sau: (1) Nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 vẫn có tăng trưởng cao nhưng đã cho thấy mất đà nhanh chóng và đã xuất hiện những rủi ro mang tính cơ cấu nghiêm trọng: (2) Năm 2022 sẽ là năm khởi đầu cho thời kỳ đầy khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81547
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.